Hírek - 2016.01.12.

Szakmai Kari BME ösztöndíj pályázat - 2015 ősz

A BME GTK Hallgatói Képviselet pályázatot ír ki Szakmai Kari BME ösztöndíj elnyerésére. A pályázat célja azon hallgatók díjazása, akik az elmúlt félévben kiemelkedtek a GTK hallgatói közül szakmai- és tudományos teljesítményükkel.

A pályázók köre:

A pályázaton részt vehet minden aktív, nappali tagozatos, alap- vagy mester képzéses hallgató, aki rendelkezik legalább egy lezárt aktív félévvel a BME GTK-n.

A pályázat benyújtásának módja és határideje:

Az online adatlap kitöltésével, illetve hiánytalanul kitöltött és aláírt pályázati adatlap és a hozzá csatolt mellékletek leadásával a Wigner Jenő Kollégium portáján a leadási ív aláírásával 2015. október 9. 23:59-ig. A igazolás lista és pontrendszer c. dokumentum részletezi a szükséges mellékletek, valamint a tevékenységekhez köthető pontszámok listáját.

A pályázat elbírálása:

A beérkezett pályázatokat a HK előbírálja 2015. október 10-ig, majd értesíti a pályázókat az esetleges hiányosságokról és a személyes meghallgatás időpontjairól. A hiánypótlás és a személyes beszélgetések október 12-16. között lesznek. A személyes bemutatás nem kötelező, a HK vagy a pályázó igényelheti adott esetben.

A pályázatokat a HK az előzetesen kihirdetett pontozási rendszer szerint bírálja el. Az elbírálás során figyelembe vett tevékenységek és eredmények: szakmai teljesítmény, demonstrátori munka, idegen nyelvi teljesítmény, tanulmányi verseny eredménye. A pályázó által az utolsó aktív félévben végzett (jellemzően 2014/2015/2. félév) tevékenységek számítanak. A pályázat pontrendszere tartalmazza részletesen a különböző kategóriákban figyelembe veendő tevékenységek/eredmények listáját. A pályázatot a HK saját hatáskörben bírálja el.

A pályázat eredménye:

A díjazottak számáról a Hallgatói Képviselet a beérkezett pályázatok színvonalának figyelembe vételével dönt, ezután  2015. október 19-én hoz döntést a nyertes pályázatokról, amelyek egyszeri pénz jutalomban részesülnek. Az eredményeket 2015. október 20-án hozza nyilvánosságra.

Felszólalás:

A pályázat elbírálása során megállapított pontszám ellen 2015. november 3-ig lehet felszólalni a jutter@gtkhk.hu email címen. A felszólalások beérkezését követően a BME GTK Hallgatói Képviselet 2015. november 9-ig hoz döntést az egyes esetekben, melyről elektronikusan tájékoztatja a felszólalókat.

Online adatlap Pályázati adatlap Pontrendszer és igazoláslista Pályázati kiírás
Kiscsoportos műhely munka igazolás
Publikációs igazolás
Szakmai gyakorlat igazolás
Egyéb szakmai tevékenységek igazolása
Tankör vezetői tevékenység
 


Utoljára szerkesztve: 2016.01.12. 13:08