Kérvényminták

TARTALOM

001 Jogorvoslat, kérelem elutasítása miatt002 Méltányossági kérelem003 Költségtérítés csökkentés kérelem (aláírás esetén)006 Jegyeltérés bejelentése007 Felszólalás fizetési kötelezettség kirovása ellen008011012B015015_1016 Fellebbezés átsorolás (pénzügyi státusz megváltoztatása) ellen017 Kivizsgálási kérelem sikertelen tantárgyfelvétel miatt019 Utólagos tantárgyfelvételi és tantárgytörlési kérelem (NEM SAJÁT HIBÁBÓL)019 Utólagos tantárgyfelvételi és tantárgytörlési kérelem (SAJÁT HIBÁBÓL)022 Kedvezményes tanulmányi rend026 Ösztöndíj felülvizsgálati kérelem027 Különleges hallgatói jogviszony igazolás kérése028 Leckekönyv másolat kérése029 Leckekönyv fordítás kérése031 Utólagos passzív félév kérése032 Elbocsátás saját kérésre034 Szociálisan hátrányos helyzet bejelentése036 Jogorvoslati kérelem egyoldalú nyilatkozat ellen049 ERASMUS részképzésről visszatérő hallgatók tárgyekvivalencia vizsgálata050 Részképzésről (kivéve ERASMUS) visszatérő hallgatók tárgyekvivalencia vizsgálata051 Felszólalás a közzétett ingyenes nyelvi egységek adataival szemben052 Vizsgáról távollét igazolása066A és 067A Diákigazolvány igazolás068 Megbízás a hallgató személyes adatainak átadásához a BME Sportközpont üzemeltetőjének100A Beiratkozási lap (alapképzés v. osztatlan képzés)100M Beiratkozási lap (Mesterképzés)100P Pótbeiratkozási kérelem102 Kérvény félév utólagos aktiválására110 Felszólalás a 110_ felett felvett kreditek miatt kirótt fizetési kötelezettség ellen888 Adateltérés bejelentése, személyes adat változtatási kérelem999 A felsorolt kérvényfajtákba nem foglalható kérésekKedvezményes tanulmányi rend - KTB döntésTantárgyakkreditációs-kérelem sablon

Többször fodultatok hozzánk a kérvények kitöltésével kapcsolatban kérdésekkel, ezért elhatároztuk, hogy a Neptunban elérhető minél több kérvényhez készítünk egy leírást, amelyet a válaszadáshoz szükséges idő nélkül, azonnal elérhettek itt. További kérdés esetén természetesen továbbra is rendelkezésetekre állunk a oktatas@gtkhk.hu címen.

001 Jogorvoslat, kérelem elutasítás miatt

002 Méltányossági kérelem

003 Költségtérítés csökkentés kérelem (aláírás esetén)

006 Jegyeltérés bejelentése

007 Felszólalás fizetési kötelezettség kiróvása ellen

008 Kérelem ismételt tárgyfelvételre korábban már teljesített tárgyból

010/A Költségtérítés/önköltség csökkentés kérelem személyes okokból és010/B Határidőn túli költségtérítés/önköltség csökkentés kérelem személyes okokból

​​    011 Átvételi kérelem

012B Átsorolási kérelem költségtérítéses pénzügyi státuszba

015 Jogorvoslati kérelem egyoldalú elbocsátó nyilatkozat (2-szeres idő) ellen

015_1 Jogorvoslati kérelem egyoldalú elbocsátó nyilatkozat (6 elégtelen) ellen

016 Fellebbezés átsorolás (pénzügyi státusz megváltoztatása) ellen

017 Kivizsgálási kérelem sikertelen tantárgyfelvétel miatt

018 Utólagos tantárgyfelvételi _ tantárgytörlési kérelem (NEM SAJÁT HIBÁBÓL!)

019 Utólagos tantárgyfelvételi _ tantárgytörlési kérelem (SAJÁT HIBÁBÓL)

022 Kedvezményes tanulmányi rend

024 és 025 Tantárgyelfogadás a GTK-n

026 Ösztöndíj felülvizsgálati kérelem

027 Különleges hallgatói jogviszony igazolás kérése

028 Leckekönyv másolat kérése

029 Leckekönyv fordítás kérése

031 Utólagos passzív félév kérése

032 Elbocsátás saját kérésre

034 Szociálisan hátrányos helyzet bejelentése

036 Jogorvoslati kérelem egyoldalú (passzív félév miatti) elbocsátó nyilatkozat ellen

049 ERASMUS részképzésről visszatérő hallgatók tárgyekvivalencia vizsgálata

050 Részképzésről (kivéve ERASMUS) visszatérő hallgatók tárgyekvivalencia vizsgálata

051 Felszólalás a közzétett ingyenes nyelvi egységek adataival szemben

052 Vizsgáról távollét igazolása

066A és 067A Diákigazolvány igazolás

068 Megbízás a hallgató személyes adatainak átadásához a BME Sportközpont üzemeltetőjének

100A Beiratkozási lap (alapképzés v. osztatlan képzés)

100M Beiratkozási lap (Mesterképzés)

100P Pótbeiratkozási kérelem

102 Kérvény félév utólagos aktiválására

110 Felszólalás a 110_ felett felvett kreditek miatt kirótt fizetési kötelezettség ellen

888 Adateltérés bejelentése, személyes adat változtatási kérelem

999 A felsorolt kérvényfajtákba nem foglalható kérések

Kedvezményes tanulmányi rend - KTB döntés

Tantárgyakkreditációs-kérelem sablon