Szabályzatok

Hallgatói Önkormányzat

2019. november 30-tól érvényes: 

BME GTK KHÖK SZMSZ
1. melléklet- HK ügyrend
2. melléklet- Kari lap ügyrend
3. melléklet- Mentorgárda ügyrend
4. melléklet- Rendezvényszervező Csoport ügyrend
5. melléklet- Instruktorgárda ügyrend
6. melléklet- Kari Hallgatói Szavazás és Fórum ügyrend
7. melléklet- Sportszervező Csoport ügyrend
 

 

GTK HÖK SZMSZ
1. melléklet - GTK HK ügyrend
2. melléklet - GT Times SZMSZ
3. melléklet - Mentorgárda SZMSZ
4. melléklet - Rendezvényszervező Csoport SZMSZ
5. melléklet - Instruktorgárda SZMSZ
6. melléklet - Kari Hallgatói Szavazás és Kari Hallgatói Fórum Ügyrendje
BME HÖK Alapszabály
BME HDÖK Alapszabály


Oktatási szabályzat

 

TVSZ (hatályos 2020. február 1-től)


TVSZ

Nyelvoktatás rektori utasítás

BME TDK Szabályzat

BA_BSc Tantárgyellenőrzők

HHCS szabályzat 2017 ősz

Tanulmányi ösztöndíjosztási szabályzat 2018 ősz

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) kisokos:

Felvétel, átvétel, beiratkozás
Bejelentkezés, a hallgatói jogviszony szüneteltetése
Hallgatói jogviszony megszűnése
Tantárgyak és kurzusok meghirdetése
Tantárgy- és kurzusfelvétel rendje és keretei
Vizsgák és szigorlatok rendje
Tanulmányok lezárása
Méltányossági kérelem
Értelmező rendelkezések
Megfeleltetési táblázat


Juttatási szabályzat

BME Térítési és Juttatási Szabályzat
Igazoláslista
Nyelvvizsga keret


Kollégiumi szabályzat

Kollégiumi Felvételi Szabályzat 2019/20/1
BME Hallgatók fegyelmi, kártérítési jogorvoslati szabályzata
BME Hallgatók fegyelmi, kártérítési jogorvoslati szabályzata - 1. melléklet