Hírek - 2023.10.10.

MNB Kiválósági ösztöndíj - 2023/2024 tanév

Az MNB Társadalmi Felelősségvállalási Stratégiája alapján aktív szerepet vállal a közgazdasági értékteremtésben, aminek keretében „MNB kiválósági ösztöndíj” elnevezéssel ösztöndíj programot támogat. A program keretében a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel kötött támogatási szerződés alapján lehet pályázatokat benyújtani a 2023/24-es tanévre vonatkozó kiválósági ösztöndíj elnyerésére.

A támogatni kívánt hallgatók száma: 50 fő alapképzésben és 7 fő mesterképzésben tanulmányokat folytató hallgató. Az alap- és mesterképzésben részt vevő hallgatók pályázatai elkülönítve kerülnek értékelésre.

Az ösztöndíj mértéke: 50 000Ft/hó/hallgató tíz hónapnak megfelelő időtartamra.

Ösztöndíjban részesülhetnek az alábbi szakok hallgatói:

  • Alapképzés: Alkalmazott közgazdaságtan, Gazdálkodási és menedzsment, Nemzetközi gazdálkodás, Pénzügy és számvitel, Kereskedelem és Marketing
  • Mesterképzés: Biztosítási és pénzügyi matematika, Gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés (osztatlan képzés), Közgazdasági elemző, Közgazdálkodás és közpolitika, Master of Business Administration, Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás, Pénzügy, Regionális és környezeti gazdaságtan, Számvitel, Vállalkozásfejlesztés, Vezetés és szervezés, Vállalatgazdaságtan

 

A pályázatot a pályázati kiírásban leírtak szerint, az ott megjelölt Neptun kérvény kitöltésével kell benyújtani. A pályázathoz mellékelni kell a pályázati feltételeknek való megfelelést tanúsító dokumentumok elektronikus másolatait.

A pályázatok leadásának határideje:

2023. október 19. (csütörtök) 12:00

További felvilágosítás a pályázatról Vörös Kingától a voros.kinga@gtk.bme.hu e-mail címen kérhető.

Pályázati kiírás, vonatkozó Dékáni Utasítás:

gtk.bme.hu

Üdv,
GTK HK


Utoljára szerkesztve: 2023.10.10. 14:40